☰ Menu Prawe Menu ☰
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Charakterystyka ogólna

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie wykonuje w imieniu Zarządu Powiatu Szczycieńskiego zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi,
a w szczególności:

1)        opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

2)        opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

3)        pełnienie funkcji inwestora;

4)        utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5)        realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6)        przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonania innych zadań na rzecz obronności kraju;

7)        koordynacja robót w pasie drogowym;

8)        wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkami lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9)        prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

10)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

11)    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12)    przeciwdziałaniu niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13)    przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14)    wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16)    sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi;

17)    prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 


 
 
liczba odwiedzin: 814786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X